Johtamisen kehittäminen


Executive Coaching on erinomainen kehittämisen keino erityisesti johtamisen osalta. Coachingin lähtökohta on auttaa coachattavaa löytämään itse kokemuksistaan ratkaisuja. Näin coachattava uudistaa tulkintojaan kokemuksistaan  - toisin sanoen kehittyy. Merkittävimmät hyödyt löytyvät vahvasta sitoutumisesta ratkaisuihin ja äärimmäisen kitkattomasta kehityskaaresta. Kehityskaari on todella henkilökohtainen ja saumaton. Coachin tehtävänä on tarjota kysymysten avulla uusia näkökulmia.

 

Team Coachingin osalta tavoitteena on auttaa sekä ryhmän jäseniä että ryhmää kehittämään omaa toimintaansa. Jaettu johtajuus on yhä useamman johtoryhmän tavoitteena.


Smartilla on yli 10 vuoden ja yli 50 henkilön executive coaching -kokemus. Oma johtamiskokemus syventää coachauksen tuloksellisuutta. Sakari on suorittanut Certified Business Coach

(CBC) -sertifioinnin. CBC -ohjelma on kansainvälisen International Coach Federationin (ICF) hyväksymä coach -koulutusohjelma.Executive Coaching

Johtoryhmän kehittäminen

Management Audit
Designed by KMG Turku