Johtamisen kehittäminen


Yrityksen kehittäminen edellyttää poikkeuksetta aikaisempaa parempaa johtamista. Miten johtamista sitten kehitetään?

 

Ensisijainen lähtökohta on määritellä vaatimukset yrityksen toiminnalle ja johtamiselle objektiivisesti. Tätä vasten voidaan arvioida yrityksen johtamisen tilanne. Missä ovat johtamisen vahvuudet ja kehittämisalueet?

 

Johtamista voidaan parantaa kehittämällä esimiehiä tai yrityksen järjestelmiä ja prosesseja tai kuten useimmiten, molempia. 


Usein johtamisen kehittäminen käynnistyy johtoryhmästä. Kun johtoryhmä lähtee kehittämään itseään, se samalla käynnistää kehittämisen koko yrityksessä.Executive Coaching

Johtoryhmän kehittäminen

Management Audit
Designed by KMG Turku