Johtamisen kehittäminen


Johtoryhmän toimintakyvyn kehittäminen on usein luontevin lähtökohta käynnistää johtamisen kehittäminen. Kehittämishankkeen osiot voivat löytyä strategiasta, johtoryhmän toimintajärjestelmistä, ryhmän dynamiikasta tai jäsenten henkilökohtaisesta kehittämisestä. Kehittämishanke voi sisältää näitä kaikkia elementtejä. Erityisesti uuden johtoryhmän on hyvä lähteä liikkeelle jäsentensä ja ryhmän keskinäisen toimivuuden kehittämisestä. Pitkään yhdessä toiminut johtoryhmä kaipaa keinoja itsensä uudistamiseen ja välttämättömän innovatiivisuuden löytämiseen.

 

Smartilla on yli 20 vuoden kokemus johtoryhmien arvioinneista ja kehittämisestä. Vuodesta 1985 lukien lähes jokaisen johtajavalinnan yhteydessä on samalla arvioitu johtoryhmän toimintakyky. Tämä on usein johtanut uusiin kehittämishankkeisiin.Executive Coaching

Johtoryhmän kehittäminen

Management Audit
Designed by KMG Turku