Johtamisen kehittäminen


Johdon ja yrityksen johtamisen arviointi on hyödyllistä erityisesti muutostilanteissa, kuten yritysjärjestelyissä tai merkittävissä strategisissa linjauksissa. Management Audit -arvioinnin näkökulma syntyy markkinoiden ja strategian vaatimuksista. Sen kohteena on usein johtoryhmä jäsenineen, mutta myös yrityksen keskeiset johtamisen järjestelmät ja prosessit on hyvä sisällyttää arviointiin.

 

Keskeisin tutkimusmenetelmä on syvällinen haastattelu. Tarvittaessa käytämme myös psykologisia arviointimenetelmiä. Management Audit raportoidaan toimeksiantajalle, mutta palauteluontoinen keskustelu osallistujien kanssa on tärkeää. Strategialähtöisesti määritellyt osaamisvaateet luovat perustan hyvälle yhteenvedolle. Yhteenveto on parhaimmillaan toimiva kartta osallistujien ja johtamisen kehittämiselle.Executive Coaching

Johtoryhmän kehittäminen

Management Audit
Designed by KMG Turku